Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / สำนักงาน ก.พ.ร. / ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ

ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ

ตราสัญลักษณ์

 


ลูกศร 3 เส้นโค้งขึ้น สีคล้ายธงชาติ แสดงถึง สำนักงาน ก.พ.ร.จะช่วยพัฒนาระบบราชการไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไป

    

 


สีแดงที่ตัวอักษร C และ ร. ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของ Logo ที่หลุดออกจากเส้นครึ่งวงกลม หมายถึง ความโดดเด่นความสว่างไสว ความอบอุ่น ความรุ่งเรือง มีพลังอำนาจ กระตุ้นให้เกิดความสดใส มีพลังทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ แสดงถึงบุคลากรของ ก.พ.ร. มีความโดนเด่น ตื่นตัวในการทำงานอยู่เสมอ ตลอดเวลา อยู่ในกฎระเบียบ แต่คิดนอกกรอบ เพื่อการบริการประชาชนที่เป็นเลิศ

โทนสีพาสเทล ทำให้รู้สึกถึงความนุ่มนวล ดูอ่อนหวานและเย็นสบาย แสดงถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ให้บริการลูกค้าด้วยความนุ่มนวล ใจดี เป็นกันเอง (Open) ทำให้ลูกค้ารู้สึกสบาย เข้าถึงได้ง่าย (Simple) 

คำขวัญ

“ Make simple, Be modern ”
 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 กันยายน 2557 21:45:31 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 15:08:42
เกี่ยวกับ
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th