Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548-2551
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 7 มิถุนายน 2556 17:14:06 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 มิถุนายน 2556 17:14:06
  เกี่ยวกับ
      ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th