Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2552 / สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง ปรับบทาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารปรเทศไทย

สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง ปรับบทาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารปรเทศไทย

2552  |2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547


   สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย 

 

     ช่วงเช้า
     ส่วนที่  1  
     ส่วนที่  2   
     ส่วนที่  3 
     ส่วนที่  4 
     ส่วนที่  5 
     ส่วนที่  6 
     ส่วนที่  7 
     ส่วนที่  8   
     ส่วนที่  9 
     ส่วนที่ 10

     ช่วงบ่าย
     ส่วนที่ 11
     ส่วนที่ 12
     ส่วนที่ 13 
     ส่วนที่ 14  
     ส่วนที่ 15
     ส่วนที่ 16
     ส่วนที่ 17

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2552 11:14:07 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2552 11:14:07
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th