Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2552 / การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 11

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 11

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 11  เรื่อง"ทำอย่างไรไปให้ถึงฝัน : รางวัล United Nations Public Service Awards"  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

   ช่วงเช้า
นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาระบบราชการให้บริหารประชาชน พร้อมถ่ายทอดเทคนิค รูปแบบและวิธีการ ในการจัดทำข้อเสนอ
   ขอรับการประเมินเพื่อให้ชนะใจกรรมการจนมีผลให้ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards
   ขององค์การสหประชาชาติ

    ส่วนที่ 1 
    ส่วนที่ 2
    ส่วนที่ 3

ช่วงบ่าย
นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาระบบราชการให้บริหารประชาชน พร้อมถ่ายทอดเทคนิค รูปแบบและวิธีการ ในการจัดทำข้อเสนอ
   ขอรับการประเมินเพื่อให้ชนะใจกรรมการจนมีผลให้ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards
   ขององค์การสหประชาชาติ
(ต่อ)
    ส่วนที่ 4
    ส่วนที่ 5
    ส่วนที่ 6
    ส่วนที่ 7

  สรุปการประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 11 เรื่อง ทำอย่างไรไปให้ถึงฝัน : รางวัล United Nations Public Service Awards ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 
  เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร คุณนาถฤดี สุลีสถิร 
  เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ 


 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 31 สิงหาคม 2553 11:15:09 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31 สิงหาคม 2553 11:15:09
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th