Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2553 / การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14

การประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 14
เรื่อง "ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล : รางวัล United Nations Public Service 
Awards"
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30-15.00น.
ณ ห้องประชุมราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 


 ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล : รางวัล United Nations Public Service Awards

    ส่วนที่ 1 
    ส่วนที่ 2
    ส่วนที่ 3
    ส่วนที่ 4


 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 กันยายน 2553 11:57:53 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 16:06:44
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th