Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2555 / การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

 • การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
 • วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 12.00 น.

  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555

 • เอกสารประกอบการชี้แจง ผลการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย


  วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสำหรับส่วนราชการ
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มิถุนายน 2555 14:05:28 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 มกราคม 2558 11:22:27
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th