Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2550

2550

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแปลงวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม 
 การสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์  ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550
การอบรมหลักสูตรคณะทำงานในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
 การสัมมนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ณ สถาบันวิชาการทีโอที 
 รายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัดโดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ระหว่างวันที่ 2 - 3 พ.ค. 2550
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารราชการส่วนจังหวัด วันที่ 13 กค. 2550

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 กันยายน 2557 16:51:40 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 ตุลาคม 2557 13:33:53
ศูนย์ความรู้
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th