Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2559 / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ)

09.15 - 10.30 น. แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
โดย นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เอกสารดาวน์โหลด


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

              

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 สิงหาคม 2559 17:02:48 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9 สิงหาคม 2559 09:55:29
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th