Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2551 / มิถุนายน

มิถุนายน

 • สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญภาคส่วนต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยฉบับใหม่

 • แถลงข่าวการจัดงาน องค์การมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์

 • เตรียมรับฟังข้อเสนอแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยฉบับใหม่

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือองค์การมหาชน 21 แ่ห่งจัดงาน วันองค์การมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการให้บริการของราชการส่วนภูมิภาค

 • ต้อนรับคณะดูงานจาก National Institute of Public Administration (NIPA) ประเทศอินโดนีเซีย

 • แนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA ของจังหวัด

 • แนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA ของส่วนราชการ

 • รายชื่อหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:00:38 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:00:38
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th