Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2552 / ธันวาคม

ธันวาคม

 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4

 • นายกฯ ประชุม ก.น.จ. พิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและวางกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบฯ 2554

 • เปิดศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

 • เตรียมจัดงานมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552

 • ประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (part 1)

 • ประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (part 2)

 • เปิดบ้าน นปร. เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ นปร. รุ่นที่ 4

 • การอบรมผู้ตรวจตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 • ร่วมส่งความสุขปีใหม่ด้วยการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (e-card) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้กับญาติมิตรและสมาชิกเครือข่ายฯ

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 11 ทำอย่างไรไปให้ถึงฝัน : รางวัล United Nations Public Service Awards"

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 ธันวาคม 2552 10:15:18 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:03:11
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th