Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

 • การประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ

 • ก.พ.ร. เปิดเวทีใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ

 • ก.พ.ร. เปิดเวทีใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ ต่อจากเมื่อวาน

 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การปฏิบัติราชการของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

 • คิดอย่างไร ทำอย่างไร ให้เป็นองค์การสร้างสรรค์ (Creative Organization)

 • ระชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ (Pre-Workshop)

 • นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จุดประกาย ความริเริ่มในการขับเคลื่อนประเทศด้วยดัชนีวัดความก้าวหน้าของประเทศที่แท้จริง หวังนปร.เป็นแนวร่วม

 • ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การปฏิบัติราชการ ของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1, 2 และ 3

 • นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 รายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ

 • บูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 09:25:16 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:09:56
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th