Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / มีนาคม

มีนาคม

 • เตรียมจัดเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 • คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

 • เกณฑ์การจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

 • การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2553 - 2554

 • ติวเข้ม นปร. รุ่นที่ 4 สู่ข้าราชการมืออาชีพ

 • เตรียมจัดสัมมนาแนวทางการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 • เตรียม จัดเวทีปัญญา สัมมาวาที แบ่งปันประสบการณ์การนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีในส่วนราชการไปสู่การ ปฏิบัติ

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 มีนาคม 2553 11:40:53 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:12:36
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th