Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / พฤษภาคม

พฤษภาคม

 • ไทย ติด Top Ten Doing Business 2011 เป็นจริงได้ หรือแค่ความฝัน

 • ตาม นปร. รุ่นที่ 4 ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

 • อ.ค.ต.ป.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการฯศึกษาดูงานระบบสารสนเทศสถาบันการเงิน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • 9 จังหวัด คว้ารางวัลดีเยี่ยม ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม จาก ก.พ.ร.

 • รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) ประธาน อ.ก.น.จ. วิชาการ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 • คณะผู้แทนอาวุโสจากปากีสถานศึกษาดูงานการปฏิรูประบบราชการ

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 พฤษภาคม 2553 11:10:26 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:18:07
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th