Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / ตุลาคม

ตุลาคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) : กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ก.พ.ร. เปิดรายชื่อส่วนราชการ/จังหวัด ที่มีผลการประเมินตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดีเด่น

 • แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในหน่วยงานของรัฐ :กรณีศึกษาของ BOI

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ ลงข่าวเด่น กพร ประจำเดือน ตุลาคม 2553

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลีนิกให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ

 • ก.พ.ร. จับมือบัวแก้ว ดัน 34 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เพิ่มประสิทธิภาพ ดึงนักลงทุนจากต่างประเทศ

 • การปาฐกถาพิเศษเรื่อง หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3

 • เชิญชวนทำบุญและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี

 • นปร. รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร.

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 ตุลาคม 2553 10:53:36 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:31:41
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th