Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

 • วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • ก.พ.ร. ผวาแรงต้านคุมทุจริตจัดซื้อจัดจ้างผนึก 3 ฝ่ายเดินหน้า 10 พ.ย. ประกาศ ป้องกัน ทุจริต

 • เชิญชวนจังหวัดส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2553

 • แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

 • สำนักงาน ก.พ.ร. นำร่อง ทดลองระบบการตรวจรับรอง PMQA ระดับพื้นฐาน และทดสอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า

 • คณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการไทย

 • เตรียมจัดสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นครูฝึกสอนงาน (Mentor) โครงการ นปร. รุ่นที่ 4

 • เตรียมจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

 • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2553 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

 •  

  เนื้อหาใกล้เคียง

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2553 11:20:28 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:36:04
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th