Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / ธันวาคม

ธันวาคม

 • ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2553

 • เตรียมจัดชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี 2554

 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5

 • การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2553 (โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 • รายงายผลการวิจัย Doing Business 2011 อันดับน่าลงทุนไทยลด

 • ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

 • ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2553

 • ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐาน ศูนย์บริการร่วมฯ ประจำปี 2553

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 ธันวาคม 2553 09:34:00 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:43:03
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th