Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / มีนาคม

มีนาคม

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 15  การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต...ราชการไทยพร้อมรับมืออย่างไร
 • ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การประเมินผลและพัฒนาหน่วยงานในภาคราชการ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมลงนามความร่วมมือโครงการ e-Learning หลักสูตร mini MBA และ mini MPM เพื่อพัฒนาบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการ
 • เตรียมจัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐนำร่อง
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2553 (รอบ 12 เดือน)
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงกลาโหม
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมภายในเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของสำนักงาน ก.พ.ร.
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2554 11:49:03 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 มีนาคม 2554 11:10:36
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th