Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / เมษายน

เมษายน

 • การรถไฟพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตร e-Learning ของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมจับมือ สวทช.ดูแลระบบ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาเครือข่าย PMQA ในภูมิภาค
 • ประชุมการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การประกอบธุรกิจของประเทศไทย
 • รายงานตัวนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การบริหารราชการยุคใหม่
 • คณะข้าราชการจากประเทศบังคลาเทศศึกษาดู งานการพัฒนาระบบราชการ
 • ผลการสำรวจความคิดเหี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 • รายการ เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย เสนอเรื่อง ถอดรหัส...ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ
 • เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดสัมมนาผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นครูผู้ฝึกสอน (Mentor) ให้กับ นปร. 4
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ต้อนรับคณะทำงาน PMQA จากจังหวัดเชียงราย
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2554 14:55:47 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2 พฤษภาคม 2554 15:08:48
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th