Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / พฤษภาคม

พฤษภาคม

 • สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวใหม่สู่องค์การสร้างสรรค์ (Creative Organization)
 • สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเรื่อง การพัฒนาเกษตรข้าวหอมมะลิอย่างเป็นระบบ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 14.00 น.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชุดใหม่
 • เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ นปร. 5
 • สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 • 2 หน่วยงานไทยสร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับโลกจาก UN
 • คลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 ภาค  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม เรื่อง การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 6 พฤษภาคม 2554 11:38:00 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 10:08:23
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th