Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / มิถุนายน

มิถุนายน

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ โครงการหลักสูตรบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (บบพ.) (Part 1)  
 • สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.30 12.30 น.
 • เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ
 • คณะข้าราชการจากประเทศศรีลังกาศึกษาดูงานเรื่อง ธรรมาภิบาลภาครัฐ
 • เตรียมจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน
 • นปร. 5 ถวายราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระปิยมหาราช&nb;
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วม ต่อต้านคอร์รัปชั่น...จุดเปลี่ยนประเทศไทย
 • สำนักงาน ก.พ.ร. บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิพระดาบส ตามโครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม
 • สำนักงาน ก.พ.ร. นำกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงและกรมศึกษาดูงาน พัฒนาระบบการให้บริการของ Counter Service
 • สำนักงาน ก.พ.ร. นำกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงและกรม ศึกษาดูงานการให้บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 11:43:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2554 13:54:37
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th