Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / สิงหาคม

สิงหาคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. นำกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงและกรม ศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กและ เยาวชนก้าวพลาดไม่หวนกระทำซ้ำ กรณีบ้านกาญจนาภิเษก
 • คณะผู้แทนจากประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานการปฏิรูประบบราชการไทย
 • ศุลกากรขานรับนโยบายนำร่องถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบฯ
 • พิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และการประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
 • ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • เตรียมจัดประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ ประธานกรรมการองค์การมหาชน และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.
 • เตรียมจัดอบรมผู้ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) กำกับการบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ.ร
 • เตรียมจัดประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ ผู้อำนวยการองค์การมหาชน และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 2 สิงหาคม 2554 16:28:36 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 10:20:37
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th