Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / ตุลาคม

ตุลาคม

 • คณะข้าราชการจากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 9
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เตรียมจัดการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลาง
 • กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 ตุลาคม 2554 14:46:16 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 ตุลาคม 2554 10:00:45
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th