Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / มกราคม / ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล

 
          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ผู้บริหารของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าพบ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับมอบนโยบายการทำงาน  ณ ชั้น 2 ตึกบัญญาชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  โดยผู้บริหารที่เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ นำโดย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วย นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.   นายนครเขตต์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ   นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ   นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นางสาวนลินี จันสว่าง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ   นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม   และ  นางกิตติยา คัมภีร์ ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ

 

           

         
 อนึ่ง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของ สำนักงาน ก.พ.ร. ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
 กลุ่มสื่อสารฯ / จัดทำ
ลลิดา (สลธ.) / ภาพ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 31 มกราคม 2555 10:29:48 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31 มกราคม 2555 10:45:26
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th