Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / เมษายน

เมษายน

 • การฝึกซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • รายการ เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน การบริหารจัดการภาครัฐ : ความท้าทายใหม่บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัด และกมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตามโครงการ บบพ.
 • การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม :กรณีตัวอย่างเครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group SCG)
 • เตรียมจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • เตรียมจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2560
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 เมษายน 2555 09:33:59 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 เมษายน 2555 08:34:47
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th