Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / พฤษภาคม

พฤษภาคม

 • เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • ผู้บริหาร World Bank เข้าพบและหารือกับผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.
 • นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • เตรียมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • รายการ เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
 • เตรียมจัดการประชุมิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • การติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน)
 • การประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555
 • สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ : Strategic Innovation
 • การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 พฤษภาคม 2555 09:53:24 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 09:38:30
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th