Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / กันยายน

กันยายน

 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิพระดาบส ตามโครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดปฐมนิเทศนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงความมั่นคงและการต่างประเทศเข้าพบและหารือร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลปี 2555
 • สำนักงาน ก.พ.ร. นำ นปร. รุ่นที่ 6 เข้าคารวะและรับโอวาทจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอนฯ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานที่ส่วนราชการเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2555
 • บุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง 3 บางซื่อ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการเสวนาเรื่อง Roadmap to Sustainable Governance in ASEAN
 • ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนเมียนมาร์และคณะศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการไทย
 • เตรียมจัดประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 • เตรียมจัดประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • อ.ก.พ.ร. พร้อมคณะ ดูงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เป็นต้นแบบที่ดีที่ จ.น่าน และ จ. แพร่
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง ปรับระบบราชการไทย...เตรียม พร้อมสู่อาเซียน 2015
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 กันยายน 2555 10:56:04 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 กันยายน 2555 10:18:24
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th