Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

 • แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การมหาชน
 • เตรียมจัดประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ ธนาคารโลกแถลงข่าวผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2013)
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
 • ก.พ.ร. จัดประชุมเรื่อง การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล
 • การติดตามประเมินผลผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)
 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • เตรียมจัดประชุมเรื่อง การดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนสมัครรับรางวัล UN
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมสื่อสัญจร นำสื่อมวลชมเยี่ยมชมงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 10:40:53 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 14:13:36
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th