Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2550 / มกราคม

มกราคม

 • ประมวลกิจกรรมเด่นในรอบปี 2549

 • เลขาธิการ ก.พ.ร. ย้ำ การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมายึดหลัก

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมฯ สู่การปฏิบัติ

 • ร.นรม.โฆสิตลงพื้นที่ จ.นครนายก เพื่อมอบนโยบาย

 • รับมอบนโยบายเกี่ยวกับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด ตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ณ จ.นครนายก

 • สำนักงาน ก.พ.ร จัดสัมมนา...เวทีนวัตกรรม ครั้งที่ 3 การจัดการความรู้ เงมือสู่ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์

 • โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (ระยะ 3) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง

 • เวทีนวัตกรรม (Innovative Forum) ครั้งที่ 3 Part I :รมต.นร. มอบนโยบาย การจัดการความรู้ในราชการไทย

 • เวทีนวัตกรรม (Innovative Forum) ครั้งที่ 3 Part II : การจัดการความรู้... เครื่องมือสู่ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 11:39:32 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 11:39:32
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th