Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2550 / ตุลาคม

ตุลาคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550

 • ระบบราชการและประชาชนได้อะไรจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับใหม่

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550

 • สำนักงาน ก.พ.ร. กรมที่ดิน และ 14 หน่วยงานรัฐ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดวิธีปฏิบัติราชการ

 • การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดต้นแบบ

 • คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สำนักงาน ก.พ.ร.

 • วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • สัมมนา.. ความสำเร็จของการดำเนินงานจริยธรรม และธรรมาภิบาลในภาครัฐ

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 13:29:36 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 13:29:36
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th