Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

News Clipping

คำค้น

สิงหาคม 2561


15 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561
13 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2561
12 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561
7 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561
5 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2561
3 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 ข่าวรายวัน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (225)
2560 (366)
2559 (363)
2558 (349)
2557 (231)
2556 (456)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th