Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

News Clipping

คำค้น

มิถุนายน 2556


30 มิถุนายน 2556 หนุนตั้งหน่วยส่งเสริมงานพระพธรรมทูต
30 มิถุนายน 2556 ถอดบทเรียน ทำแผนพัฒนาบ้านฉางให้เป็นเมืองน่าอยู่
29 มิถุนายน 2556 รู้จักผักจากความสามัคคี ผักปลอดสาสรพิษจากซำสูง เจ้ายังซิกล้าเฮ็ดอยู่บ่ (คุณยังกล้าทำอยู่อีกหรือ)...
28 มิถุนายน 2556 กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านรับรองของกพร.
27 มิถุนายน 2556 ผักสามัคคี พลิกวิกฤติชาวบ้านชำสูง
27 มิถุนายน 2556 รื้อแผนพัฒนา 18กลุ่ม จว.เร่งยกเครื่องใหญ่ ข้อมูล-ตัวชี้วัด
26 มิถุนายน 2556 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
26 มิถุนายน 2556 ครม.อนุมัติต้ง 22 กวทช. รื้อโผสาย
26 มิถุนายน 2556 บันทึกหน้า 4 อิสรภาพแห่งความคิด
25 มิถุนายน 2556 ตั้งแล้ว กก.ทบทวนค่าตอบแทนภาครัฐ
24 มิถุนายน 2556 คนรุ่นใหม่กับการรับราชการ
24 มิถุนายน 2556 เราไม่มีขั้วไม่มีสีขั่วไหนให้ประโยชน์กับสังคมเราก็ไป นพ.วีระพัน์ สุพรรณไชยมาตย์...
21 มิถุนายน 2556 เปิดผลสำรวจนายจ้างบัณฑิต ม.ราม
21 มิถุนายน 2556 กรมป้องกันโกง
21 มิถุนายน 2556 ประเด็นร้อน
20 มิถุนายน 2556 หนุนตั้งหน่วยงานพระธรรมทูตเพิ่ม
16 มิถุนายน 2556 ลพบุรีถกพัฒนาภาคกลาง
16 มิถุนายน 2556 ม.รามฯ ปลื้มนายจ้างพอใจบัณฑิตใช้ความรู้คู่ธรรมรับใช้สังคม
13 มิถุนายน 2556 นายจ้างพอใจบัณฑิตรามฯมีความรู้คู่คุณธรรม
13 มิถุนายน 2556 อธิการฯ มศว ขอรัฐบาลให้โบนัส พนง.มหาลัย
9 มิถุนายน 2556 พศ.เร่งดันไทยศูนย์กลางพุทธโลก ข่าวสด
7 มิถุนายน 2556 พิ้นฟูเด็กออทิสติกอยู่ร่วมสังคมปกติสุข พิมพ์ไทย
7 มิถุนายน 2556 รับประกาศเกียรติคุณ แนวหน้า
6 มิถุนายน 2556 สำนักพุทธฯรอปรับเก้าอี้ผอ.ระดับ11 มติชน
6 มิถุนายน 2556 เยี่ยมชมศูนย์บริการออทิสติก พิมพ์ไทย
6 มิถุนายน 2556 ก้าวย่างที่ท้าทายคลังสมองอาเซียน โพสทูเดย์
5 มิถุนายน 2556 พศ. เสนอ ก.พ.ร. ตั้งกองส่งเสริมการเผยแผ่ พิมพ์ไทย
5 มิถุนายน 2556 ซำสูง ต้นแบบเกษตรครบวงจรนำร่องสู่อาเซียน พิมพ์ไทย
4 มิถุนายน 2556 ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคลออทิสติกสู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข ... พิมพ์ไทย
3 มิถุนายน 2556 อารีย์ โสมวดี รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระบบพื้นฐาน... สยามรัฐ
3 มิถุนายน 2556 รุ่น 10 ….. ไทยรัฐ
2 มิถุนายน 2556 สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระบบพื้นฐาน... มติชน
1 มิถุนายน 2556 ดูงาน
ผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมคณะ ศึกษาดูงานกระบวนการและดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
คม ชัด ลึก

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (266)
2560 (366)
2559 (363)
2558 (349)
2557 (231)
2556 (456)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th