Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

ธันวาคม 2553


30 ธันวาคม 2553 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
30 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน ครั้งที่ 2 ...
29 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
23 ธันวาคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
22 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน ...
17 ธันวาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการจ้างเหมาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
กำหนดยื่นซองเอกสารวันที่27 ธันวาคม 2553
สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. บัดนี้-21 ธันวาคม 2553
17 ธันวาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการจ้างดำเนินโครงการสื่อสารสร้างความเข้มแข็งของระบบราชการและการมีส่วนร่วมฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 28 ธันวาคม2553
สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาบัดนี้ - วันที่ 21 ธันวาคม 2553
13 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ครั้งที่ 2...
8 ธันวาคม 2553 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการสื่อสารสร้างความเข็มแข็งของระบบราชการฯ ครั้งที่ 2...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th