Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

มกราคม 2554


24 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการประกวดราคาการจ้างเหมาติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน...
24 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการประกวดราคาการจ้างเหมาโครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
19 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
14 มกราคม 2554 การจ้างเหมาติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน...
14 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององคการภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
12 มกราคม 2554 ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2...
11 มกราคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th