Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

เมษายน 2554


28 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
5 เมษายน 2554 (24-06-2548) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประมูลจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 194 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...
5 เมษายน 2554 (09-08-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 234 รายการ...
5 เมษายน 2554 (05-09-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
5 เมษายน 2554 (12-09-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
5 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
5 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
1 เมษายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร....

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2559 (22)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th