Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

เมษายน 2554


28 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
5 เมษายน 2554 (24-06-2548) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประมูลจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 194 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...
5 เมษายน 2554 (09-08-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 234 รายการ...
5 เมษายน 2554 (05-09-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
5 เมษายน 2554 (12-09-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
5 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
5 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
1 เมษายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร....

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th