Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

สิงหาคม 2554


31 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย...
29 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
29 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
11 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สค. 2554
9 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
5 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ติดต่อรับเอกสารประกวดราคา บัดนี้ - 12 ก.ค. 2554
5 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์...
ติดต่อรับเอกสารประกวดราคา บัดนี้ - 9 ส.ค. 2554
4 สิงหาคม 2554 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2...
2 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2559 (22)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th