Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

สิงหาคม 2555


31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. ...
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ...
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 11 ตัว ...
24 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
22 สิงหาคม 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555...
22 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชานพักบันไดและบันไดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
10 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ...
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2555
10 สิงหาคม 2555 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (4)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th