Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

มิถุนายน 2557


23 มิถุนายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดตามเอกสารคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557...
23 มิถุนายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด...
สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้างได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์หมายเลข 0 2356 9999 ต่อ 8990 , 8858
17 มิถุนายน 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2557
17 มิถุนายน 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2557
17 มิถุนายน 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th