Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

สิงหาคม 2561


29 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
29 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาจัดทำโปรแกรมลงนามอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสูง (Safety Signature Program) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
29 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
29 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
24 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อใช้ในราชการสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
22 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดรถยนต์เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
20 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
14 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
10 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
9 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
7 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
2 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจ ในการพัฒนางานบริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
1 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th