Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการ
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 1/2560

         วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางวิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานใน
การประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG070360_1_resize.JPG
(140.16 kb)

IMG070360_2_resize.JPG
(130.44 kb)

IMG070360_3_resize.JPG
(126.81 kb)

IMG070360_4_resize.JPG
(129.4 kb)

IMG070360_5_resize.JPG
(140.19 kb)

IMG070360_6_resize.JPG
(125.32 kb)

IMG070360_7_resize.JPG
(130.54 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th