Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


เปิดวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “รัฐบาลดิจิทัล กุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 : Digital Government the Key success to Thailand 4.0” และแถลงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ในงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017-2021” จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลของภาครัฐ ด้วยการมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ด้วยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยระยะ 5 ปี 2560-2564 : Thailand Digital Government Development Plan 2017-2021
ซึ่งนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กล่าวรายงานและชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล ต่อนายกรัฐมนตรี และมีผู้แทนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (น.ป.ร.) ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ระหว่าง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวต่อไปของรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย” โดย นายศักดิ์ เสกขุนทศ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG_1111_resize.JPG
(181.95 kb)

IMG_1112_resize.JPG
(117.44 kb)

IMG_1113_resize.JPG
(123.32 kb)

IMG_1114_resize.JPG
(145.04 kb)

IMG_1128_resize.JPG
(145.18 kb)

IMG_1131_resize.JPG
(193.25 kb)

IMG_1139_resize[1].JPG
(191.63 kb)

IMG_1225_resize.JPG
(167.94 kb)

IMG_1248_resize.JPG
(151.92 kb)

IMG_1254_resize.JPG
(171.36 kb)
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th