Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

         เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวเปิดงานสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ภายในงานสัมมนา มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "Thailand 4.0 กับ Government 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกอบศักดิ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่นับว่าเป็น "บิ๊กโปรเจ็กต์" ด้านเศรษฐกิจ เป็นอย่างมาก และเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว รัฐบาลจะกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ควบคู่กับการยกระดับเส้นทางคมนาคมพื้นฐานทั้งทางบก เรือ และอากาศ ซึ่งในเบื้องต้น EEC จะมีอาณาเขตครอบคลุมเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งถือเป็นพื้นที่เริ่มต้นสำคัญในการผลักดันประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยขณะนี้ได้แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 4 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

         กลุ่มที่ 1 เรื่องการหารายได้ เช่น จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดเพื่อจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับนักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี รวมถึงการกำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

         กลุ่มที่ 2 เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อเชื่อมนิคมอุตสาหกรรม เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ทางหลวง ท่าเรือ รวมถึงการวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งและ การจัดการโลจิสติกส์

         กลุ่มที่ 3 เรื่องสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือ โดยมีทหารเรือเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการบินและการซ่อมแซมเครื่องบิน พร้อมทั้งมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้ท่าเรือเป็นศูนย์กลางเรือข้ามฟาก (Ferry)

         กลุ่มที่ 4 เรื่องสาธารณูปโภคของเมืองต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ขยะ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

         นายกอบศักดิ์ คาดว่า EEC จะเป็นโครงการที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และจะสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ภายหลังการบรรยาย มีการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ "การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0" โดยเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา ผู้แทน นปร. แต่ละกลุ่ม ได้นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อยฯ ต่อนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG130360_1_resize.JPG
(93.29 kb)

IMG130360_2_resize.JPG
(195.01 kb)

IMG130360_3_resize.JPG
(173.92 kb)

IMG130360_4_resize.JPG
(157.88 kb)

IMG130360_5_resize.JPG
(193.22 kb)

IMG130360_6_resize.JPG
(136.78 kb)

IMG130360_7_resize.JPG
(196.94 kb)

IMG130360_8_resize.JPG
(157.85 kb)

IMG130360_9_resize.JPG
(125.22 kb)

IMG130360_10_resize.JPG
(164.64 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th