Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารราชการ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560

         เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ (กรณีศูนย์ดำรงธรรม) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดและอำเภอ (กรณีศูนย์ดำรงธรรม) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้วย


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_9874_resize.JPG
(124.98 kb)

2IMG_9884_resize.JPG
(107.94 kb)

3IMG_9922_resize.JPG
(115.29 kb)

4IMG_9918_resize.JPG
(112.6 kb)

5IMG_9867_resize.JPG
(118 kb)

6IMG_9923_resize.JPG
(113.7 kb)

7IMG_9905_resize.JPG
(130.11 kb)

8IMG_9892_resize.JPG
(117.59 kb)

CIMG_9901_resize.JPG
(133.67 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th