Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การจัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป.1
กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

         วันที่ 17 มีนาคม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป. 1 กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในกลุ่มย่อยที่ 2.4 นวัตกรรมภาครัฐ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหัวหน้ากลุ่ม ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนการดำเนินงาน Quick win เพื่อนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาครัฐ โดยผลจากการหารือสรุปหัวข้อย่อยของ Public Sector Innovation ออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1. policy innovation 2. process innovation 3. Service innovation 4. การเปลี่ยน mindset ของข้าราชการ โดยหลังจากวันนี้แต่ละด้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการ workshop ร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมาย Roadmap การขับเคลื่อน 5 ปีแรก และแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Quick Win) ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมกลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ต่อไป


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG17360_1_resize.JPG
(170.58 kb)

IMG17360_2_resize.JPG
(134.21 kb)

IMG17360_3_resize.JPG
(153.12 kb)

IMG17360_4_resize.JPG
(139.07 kb)

IMG17360_5_resize.JPG
(169.79 kb)

IMG17360_6_resize.JPG
(208.09 kb)

IMG17360_7_resize.JPG
(191.49 kb)

IMG17360_8_resize.JPG
(193.86 kb)

IMG17360_10_resize.JPG
(209.7 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th