Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินก่อนลงพื้นที่ในการประเมินผล
การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_2673_resize.JPG
(133.32 kb)

2IMG_2645_resize.JPG
(76.3 kb)

3IMG_2646_resize.JPG
(107.82 kb)

4IMG_2659_resize.JPG
(124.67 kb)

5IMG_2660_resize.JPG
(122.26 kb)

6IMG_2648_resize.JPG
(143.46 kb)

7IMG_2663_resize.JPG
(98.57 kb)

8IMG_2669_resize.JPG
(113.23 kb)

9IMG_2650_resize.JPG
(122.03 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th