Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 รายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ

         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 จำนวน 45 คน รายงานตัวเข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ให้หลักคิดเกี่ยวกับการรับราชการ และ
การดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดย นปร. รุ่นที่ 11 จำนวน 45 คน จะบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และเข้ารับการอบรมในโครงการเป็นเวลา 22 เดือน ก่อนจะได้รับการจัดสรรให้ไปดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG050460_1_resize.JPG
(165.6 kb)

IMG050460_2_resize.JPG
(159.19 kb)

IMG050460_3_resize.JPG
(103.38 kb)

IMG050460_4_resize.JPG
(152.92 kb)

IMG050460_5_resize.JPG
(160.12 kb)

IMG050460_6_resize.JPG
(154.58 kb)

IMG050460_7_resize.JPG
(142.33 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th