Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะที่ 9
(ใบอนุญาตด้านการเกษตร)

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายโชติ ตราชู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะที่ 9 (ใบอนุญาตด้านการเกษตร)
ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านการเกษตร
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_2919_resize.JPG
(146.15 kb)

2IMG_2898_resize.JPG
(119.13 kb)

3IMG_2946_resize.JPG
(108.65 kb)

4IMG_2893_resize.JPG
(138.57 kb)

4IMG_2894_resize.JPG
(138.95 kb)

5IMG_2930_resize.JPG
(126.21 kb)

6IMG_2910_resize.JPG
(139.73 kb)

7IMG_2908_resize.JPG
(146.31 kb)

8IMG_2905_resize.JPG
(138.48 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th