Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2560


alt


         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2560 โดยมี
นายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คำขอ
จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ คำขอจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (องค์การมหาชน) (ชื่อเดิม สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพคนไทย (องค์การมหาชน)) และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


alt     alt

alt

alt    alt

alt    alt

alt   alt

alt

alt
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. สลธ./รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th