Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ผู้บริหารภาครัฐ ร่วมชี้แจงข้อมูลในการพัฒนาบริการต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก
ในการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2018) ในประเทศไทย          เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าชี้แจงข้อมูลในการพัฒนาบริการต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลไปใช้ในการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2018) ในประเทศไทย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ธนาคารโลกได้จัดทำรายงานการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
จนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ทีมวิจัยจากธนาคารโลกเดินทางเข้ามาจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดอันดับ โดยในวันแรกของการจัดเก็บข้อมูล ได้มีการชี้แจงการพัฒนาบริการ
ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ การชำระภาษี การจดทะเบียนทรัพย์สิน การขออนุญาตก่อสร้างและการขอใช้ไฟฟ้า และวันที่สองเป็นการชี้แจงการพัฒนาบริการในด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการได้รับสินเชื่อ ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย และด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งหลังจากนี้ทีมวิจัยจากธนาคารโลก จะเข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการผลักดันด้านนโยบายในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะนำไปรวมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ภาคเอกชน เพื่อประกอบการพิจารณา
จัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจต่อไป
 


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG_3970_resize.jpg
(112.54 kb)

IMG_3993_resize.jpg
(117.92 kb)

IMG_4035_resize.jpg
(114.42 kb)

IMG_4048_resize.jpg
(111.15 kb)

IMG_4067_resize.jpg
(100.21 kb)

IMG_4115_resize.jpg
(113.5 kb)

IMG_4126_resize.jpg
(110.29 kb)

IMG_4144_resize.jpg
(109.38 kb)

IMG_4185_resize.jpg
(114.58 kb)

IMG_4207_resize.jpg
(102.94 kb)
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th