Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมหารือ เพื่อเตรียมการความร่วมมือทางวิชาการ กับ OECD ด้านการส่งเสริมยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐ

alt

             เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) นำโดย 
Mr. Andreas Schaal Director, Global Relations ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD รวมทั้งหารือเกี่ยวกับ
โครงการ Country Partnership Programme (CPP) กับไทย และการเตรียมความร่วมมือทางวิชาการกับ OECD ด้านการส่งเสริมยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐ

alt     alt


alt    alt

alt   alt  

alt    alt

alt    alt
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. สลธ./รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th