Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมธนาคารโลก ศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง (นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของธนาคารโลกในส่วนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG18660_1_resize.JPG
(164.3 kb)

IMG18660_2_resize.JPG
(41.44 kb)

IMG18660_3_resize.JPG
(126.87 kb)

IMG18660_4_resize.JPG
(136.85 kb)

IMG18660_5_resize.JPG
(131.87 kb)
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th